Forumi Ekonomik Botëror hap rrugën për rregullimin global të kripto-pasurive

La Forumi Ekonomik Botëror (WEF) kohët e fundit botoi një letër të bardhë të titulluar "Rrugët drejt rregullimit të kripto-pasurive: Një qasje globale", duke mbrojtur një qasje bashkëpunuese ndaj rregullimit të kriptove në një shkallë globale.

Letra e bardhë thekson sfidat unike dhe konsideratat e nevojshme në lidhje me rregullimin e kripto-aseteve. Duke marrë parasysh natyrën pa kufij, me burim të hapur dhe të decentralizuar të këtyre monedhave dixhitale, rregullimi i tyre kërkon një ekuilibër delikat midis parandalimit të dëmit, mbrojtjes së përdoruesve dhe promovimit të inovacionit.

WEF pranon përparimin e rëndësishëm të bërë deri më tani, veçanërisht përmes përfshirjes së shumë organizatave ndërkombëtare si FSB, FMN, BIS, OECD, IOSCO dhe rregullatorët kombëtarë si BE, Singapori, Japonia, Emiratet e Bashkuara Arabe, India, Afrika e Jugut, SHBA, ndër të tjera. Megjithatë, shumë pyetje përkatëse mbeten në diskutim, duke përfshirë mënyrën e përcaktimit dhe klasifikimit të kripto-aseteve, përshtatjen me një ekosistem që evoluon me shpejtësi dhe ruajtjen e mbikëqyrjes rregullatore efektive.

Letra e bardhë përshkruan disa sfida në zbatimin e një qasjeje rregullatore globale, duke përfshirë mungesën e klasifikimeve të harmonizuara, arbitrazhin rregullator dhe monitorimin e fragmentuar. WEF sugjeron që këto pengesa mund të kapërcehen përmes bashkëpunimit midis politikëbërësve, rregullatorëve dhe industrisë.

Raporti analizon spektrin e gjerë të qasjeve rregullatore të miratuara nga juridiksione të ndryshme si rregullimi i bazuar në parime, i bazuar në rrezik, rregullimi i shkathët, vetë-rregullimi dhe bashkërregullimi, dhe rregullimi nga zbatimi. Një pamje e gjerë dhe globale e temës u sigurua duke u konsultuar me palë të ndryshme të interesuara të Konsorciumit të Qeverisjes së Monedhave Dixhitale (DCGC) duke evoluar rekomandimet.

Letra e bardhë arrin në përfundimin se një qasje globale për rregullimin e kripto-aseteve është ideale, duke u bërë thirrje organizatave ndërkombëtare, autoriteteve kombëtare/rajonale dhe palëve të interesuara të industrisë që të marrin në konsideratë gjetjet e saj në zhvillimin e një qasjeje të koordinuar për rregullimin e kripto-aseteve. Ai gjithashtu thekson nevojën për përfshirjen e akademisë, shoqërisë civile dhe përdoruesve në zhvillimin e një ekosistemi të përgjegjshëm.

INë përfundim, letra e bardhë e WEF përshkruan një nevojë urgjente për palët e interesuara në mbarë botën për të bashkëpunuar në formulimin e rregulloreve gjithëpërfshirëse të kripto-aseteve. Ndërsa ekosistemi i kripto-aseteve vazhdon të evoluojë, ky dokument do të shërbejë si një udhërrëfyes i rëndësishëm për formësimin e së ardhmes së qeverisjes së monedhës dixhitale.

Për t'u thelluar në blockchain dhe kripto, ju lutemi lexoni intervistën tonë ekskluzive me Nadia Hewett, udhëheqësen e projektit blockchain të Forumit Ekonomik Botëror, njohuritë e së cilës mbi këto çështje ofrojnë kontekst dhe qartësi të paçmueshme në rrugën përpara në këtë sektor kompleks, në zhvillim të shpejtë.

Source: https://blockchain.news/news/World-Economic-Forum-Paves-Way-for-Global-CryptoAsset-Regulation-df469eee-b070-4764-b798-2248f03c869b